پروژه ها

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. Projects
پروژه ها توسعه آب آسیا
شرکت توسعه آب آسیا

طراحی، ساخت و نصب واحد الکتروکلریناتور آب دریا در آبگیر طرح ملی انتقال آب خلیج فارس به فلات مرکزی ایران

پروژه ها نیروگاه آب و برق قشم شرکت مپنا
نیروگاه آب و برق قشم شرکت مپنا

طراحی مهندسی، بهینه سازی، نصب و راه اندازی واحد گندزدایی آب، نیروگاه آب و برق قشم با ظرفیت 30 کیلوگرم کلر بر ساعت

پروژه ها پکیج های الکترولایزر آب نمک پروژه طرح انتقال آب خلیج فارس
پروژه طرح انتقال آب خلیج فارس

واحدهای تصفیه،جهت ضدعفونی آب آشامیدنی، برای سرشاخه های طرح انتقال آب خلیج فارس به استانهای کرمان و یزد.

پروژه ها دماوند
پتروشیمی دماوند

طراحی، ساخت و نصب واحد تصفیه آب برای دومین پتروشیمی یوتیلیتی منطقه عسلویه، پشتیبانی تمام پتروشیمی سایت دوم منطقه عسلویه

پروژه ها مروارید
پتروشیمی مروارید

طراحی، ساخت و نصب واحد تصفیه آب کنار اسکله ای برای سیستم یکبار گذر آب دریا پتروشیمی مروارید باتوجه به ویژگی منحصر ورودی آب دریا بدون داشتن آبگیر یا حوضچه آرامش

پروژه ها قلعه گنج
آب شرب روستای قلعه گنج کرمان

طراحی، ساخت و نصب واحد آب شیرین کن در روستای قلعه گنج کرمان برای تامین آب شرب سه روستای این شهرستان که پیش از این فاقد آب شرب سالم بودند.

برای دریافت لیست تمام پروژه ها، اطلاعات لینک مقابل را تکمیل نمایید.

دریافت لیست پروژه ها

فهرست