گواهینامه ها، استانداردها و وندورلیست

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. گواهینامه ها، استانداردها و وندورلیست

فایل کامل وندورلیست را از طریق لینک مقابل می توانید دریافت کنید.

استانداردها

HSE ( بهداشت، ایمنی و محیط‌ زیست)

از جمله مسئولیت های اصلی هلدینگ آتیه پردازان شریف ، با توجه به ماموریت سازمانی، توسعه زندگی بهتر است و در این راستا درصدد است تا با ایجاد محیطی امن و عاری از آلودگی، حوادث و اثرات سوء بر افراد، محیط زیست و تاسیسات را به حداقل رسانده و با بهبود فرآیندها به صورت صحیح در چرخه سازندگی کشور ایفای نقش نماید.

هلدینگ آتیه پردازان شریف پس از تدوین و ابلاغ مجموعه الزامات بهداشت کار متناسب با شرایط عملکردی و فرایندی صنایع با درنظر گرفتن الزامات ملی و بین المللی و جذب نیروی انسانی مورد نیاز، عمده فعالیت های خود را بر اجرا و پیاده سازی این الزامات در کلیه پروژه ها متمرکز نموده است. بدین منظور با نظارت بر اجرای آنها از طریق ممیزی ها و بازرسی های دوره ای، برگزاری کارگاه های آموزشی تخصصی برای کارشناسان و همچنین تهیه امکانات سخت افزاری لازم به پیشرفت قابل توجهی بر پایه استانداردهای بین المللی (2015-14001)ISO ،(2007-18001)،ISO نایل گردیده است.

فهرست