مشاوره

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. خدمات
  4. chevron_right
  5. مشاوره

هلدینگ آتیه پردازان شریف برای توسعه و تحقق ایده های جدید و تعریف پروژه ها به کارفرمایان و مشتریان محترم، خدمات مشاوره ارائه می دهد و با تیم مجرب خود در تخصص های مختلف پشتیبانی لازم را فراهم می کند.

بسیار مهم است که کارفرمایان، سرمایه گذاران، مشتریان هر پروژه قبل از تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری، برنامه ریزی یا شروع پروژه، محدودیت های فنی، عملیاتی و اقتصادی و سوابق یک پروژه خاص را به صورت مشخص و در سطوح مختلف بدانند، در حالیکه به راه حل های مختلف فکر می کنند نیز از ایده ها و راهکارهای مختلف مطلع باشند.

فرایند طراحی و مشاوره یک پروژه در طی مراحل زیر به انجام می رسد:

فاز صفر

فاز صفر

بررسی و شناسایی اهداف انجام یک پروژه و تعیین فعالیت های لازم جهت انجام پروژه.

فاز یک

فاز یک

طراحی پروژه در چند گزینه ممکن بر اساس نتایج حاصله از فاز صفر و انتخاب گزینه برتر با توجه به ملاحظات فنی و اقتصادی.

فاز دو

فاز دو

طراحی کامل پروژه و تهیه نقشه های اجرایی، لیست دقیق تجهیزات و تدارکات لازم به همراه تهیه ریز بهای کل پروژه.

فاز سه

فاز سه

ارائه خدمات مشاوره ای جهت اجرای پروژه بر اساس طراحی انجام شده.

فهرست