طرح و ساخت EPC ( نصب و اجرا)

 1. خانه
 2. chevron_right
 3. خدمات
 4. chevron_right
 5. طرح و ساخت EPC (نصب و اجرا)

امروزه بسیاری از پروژه های عمرانی به روش طرح و ساخت یا همان EPC به انجام می رسد. EPC مخفف (Engineering/procurement/construction ) است که به معنی « مهندسی، تامین کالا و ساخت و اجرا» می باشد.

مهندسی

با توجه به ماهیت پروژه این فاز ممکن است شامل تمامی و یا هر یک از مراحل طراحی، مهندسی پایه FEED و مهندسی تفصیلی باشد.

تامین کالا

مراحل تامین کالا در هلدینگ آتیه پردازان شریف شامل: برگزاری مناقصه، تهیه بانک اطلاعاتی تامین کنندگان،انتخاب تامین کننده برنده، هماهنگی با تامین کنندگان پس از عقد قرارداد و کنترل بر اساس برنامه زمانبندی ارائه شده، بازرسی ، ساخت و حمل و نقل کالا بر اساس رویه ها و دستورالعمل های هلدینگ می باشد.

ساخت و اجرا

خدمات مدیریت ساخت، نصب و اجرای تجهیزات مقتضی هر پروژه، شامل انتخاب پیمانکار نصب، مدیریت انبارها، کنترل کالاهای دریافت شده در سایت پروژه ها، نصب و راه اندازی، کنترل کیفیت، ایمنی ، کنترل فرایند، مدیریت پسماند پروژه و غیره می باشد.

در این روش پیمانکار خود مسئولیت طراحی و مهندسی و همچنین تأمین مواد و تجهیزات را به عهده دارد. به عبارت دیگر در روش طرح و ساخت پیمانکار بر اساس نیازها و اهداف کارفرما، عملیات طراحی و مهندسی پروژه را به انجام رسانده و بر اساس آن اقدام به ساخت و تحویل نهایی آن به کارفرما می نماید.

EPC مشکلات ناشی از اختلافات و ناهماهنگی های بین مشاور (طراح) و پیمانکار (سازنده) را از بین برده و پیمانکار علاوه بر بخش ساخت، مسئولیت اجرای صحیح فرآیند مهندسی و طراحی را به عهده خواهد داشت.

مهم ترین مزایای اجرای پروژه های EPC عبارتند از:

 1. مسئولیت پذیری پیمانکار در مقابل فرآیند طراحی و مهندسی پروژه.
 2. افزایش سرعت اجرای پروژه به دلیل تمرکز کلیه فرآیندهای طراحی و ساخت در یک مجموعه (پیمانکار).
 3. سهولت بیشتر در مدیریت پروژه توسط کارفرما به دلیل ارتباط با یک مجموعه متمرکز (پیمانکار).
 4. هماهنگی حداکثری در طراحی، امکانات تدارک و ساخت به دلیل انجام فرآیند طراحی و مهندسی توسط پیمانکار.

بر همین اساس هلدینگ آتیه پردازان شریف با تکیه بر دانش فنی کارشناسان خود و تجربه های عملی در اجرای پروژه های مختلف در بسیاری از موارد پروژه ها را به صورت EPC به انجام می رساند و بدین ترتیب کارفرما را از مراجعه به یک مشاور جهت بخش طراحی پروژه بی نیاز می سازد.

همه جانبه نگری ها در انجام مطالعات، پرهيز از نگرش های نقطه ای به طرح ها و توجه به جنبه های غيرسازه ای در فرايند مطالعات، طراحي، اجرا و بهره برداری از اقدامات توسعه ای در بخش آب و انرژی و هم چنين ديگر برنامه های توسعه ای كشور، از مهمترين مشخصه های مطالعات بين رشته ای در هلدینگ آتیه پردازان شریف است.

خدمات EPC که توسط آتیه پردازان شریف ارائه می شود به شرح ذیل می باشد:

انجام خدمات مهندسي از مرحله شناخت طرح هـا تا مرحله بهره برداري و نگهداري در فعاليت های مرتبط با تصفيه آب و فاضلاب و شيرين سازي؛ نظير:

 • انجام مطالعات شناخت، مفهومی
 • طراحي مقدماتی، طراحی تفصيلی
 • نظارت بـر اجرا، نظارت بر بهره برداری و نگهداری
 • خدمات مديريت طرح
 • طرح و ساختEPC ,EP ,DB پروژه ها

محدوده خدمات:

 • تصفيه خانه های آب
 • نمك زدايی و بهسـازی آب
 • تصفيه خانه های فاضلاب
 • مخازن زمينی و هوايی ذخيره آب
 • تلمبه خانه های آب و فاضلاب
 • استفاده از پسـاب (فاضلاب تصفيه شـده) در چرخه مصرف مجدد آب

فرآيند:

 • بررسي شـرايط كيفـی آب و فاضلاب با توجه به استانداردهای تعيين شده
 • تهيه مبانی طراحی و ابعاد و احجام واحدهای فرآيندی تصفيه خانـه
 • ارائه نقشه جانمايی واحدهای فرآيندی و ساختمان های جنبی
 • تهيه مشخصات فنی
 • برآورد مقادير تجهيزات و نقشه هـاي PFو P & I و هيدروليک
 • ارائه اسناد مناقصـه
 • انتخاب پيمانكار تجهيزاتـی
 • ارزيابی پيشنهادات

مكانيكال:

 • طراحی ايستگاه های پمپاژ آب، ايستگاه هاي بالابرنده شبكه خطوط انتقال فاضلاب
 • تعيين مشخصات بهينه تجهيزات مكانيكی تصفيه و تلمبه خانه ها
 • تهيه جزئيات جانمايی تلمبه ها و مقـاطع مـوردنياز

برق و ابزار دقيق:

انجام محاسبات و طراحی تجهيزات برقی، تله متری، كنترل و ابزار دقيق كليه طرح ها را در ارتباط با خطوط انتقال، شبكه های جمع آوري آب چاه ها، تصفيه و تلمبه خانه ها، ساختمان ها و محوطه ها.

تخصص ها:

 • مهندسی عمران- مهندسی آب
 • مهندسی عمران – آب – مديريت منابع آب
 • مهندسی كشاورزی – منابع آب
 • مهندسی منابع آب
فهرست