حوزه های اصلی فعالیت

 1. خانه
 2. chevron_right
 3. حوزه های اصلی فعالیت
فعالیت های مشاوره ای
 • مطالعات مقدماتی (شناسایی و بررسی اولیه، تهیه طرح مقدماتی)
 • انجام مطالعات تفصیلی و تهیه اسناد مناقصه
 • نظارت
 • مدیریت پروژه
 • مهندسی خرید
 • برنامه ریزی و کنترل پروژه
فعالیت های فنی و مهندسی
 • مهندسی
 • ساخت و تولید
 • نصب و نگهداری
 • تست و راه اندازی

حوزه های اصلی فعالیت

فهرست