حوزه های اصلی فعالیت

 1. خانه
 2. chevron_right
 3. حوزه های اصلی فعالیت

فعالیت های ساخت و نصب

 • مدیریت پروژه
 • مهندسی
 • ساخت و تولید
 • نصب و نگهداری
 • پیش راه اندازی و راه اندازی

فعالیت های مهندسی و خرید

 • مشاوره فنی
 • مدیریت و مطالعات پروژه
 • مهندسی و خدمات مهندسی خرید
 • برنامه ریزی و کنترل پروژه
 • آماده سازی اسناد مناقصه

حوزه های اصلی فعالیت

فهرست